Politica de confidentialitate

 

Asociatia The Social Incubator (“ATSI” sau “Organizator”), cu sediul in București, Sector 1, Str. Piaţa Amzei nr. 10-22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 16760/A/2014, Cod de inregistrare fiscala 33177409, reprezentata prin Ștefan-Ionuț Pascu, [email protected], +40728.222.803, in calitate de organizator al evenimentului sportiv cu impact social, intitulat “Tenis pentru fapte bune” (“Eveniment”), va prelucra, in calitate de operator de date, datele cu caracter personal ale participantilor si ale celorlalte persoane implicate in Eveniment cu respectarea legislatiei aplicabile, in special a Regulamentului General privind Potectia Datelor 679/2016 (“RGPD”) si a detaliilor prezentate in acest document.

In ce scopuri si temeiuri prelucram datele cu caracter personal?

ATSI prelucreaza datele cu caracter personal in contextul Evenimentului, in urmatoarele scopuri si temeiuri:

 • pentru inregistrarea participantilor la Eveniment si asigurarea derularii Evenimentului incluzand validarea inregistrarii, oferirea premiilor, gestionarea eventualelor cereri/reclamatii formulate de participant, in temeiul contractului reprezentat de acceptarea Termenelor si conditiilor de inregistrare;
 • pentru gestionarea cererilor formulate in virtutea drepturilor de care beneficiaza persoanele vizate potrivit RGPD, in temeiul obligatiei legale privind protectia datelor cu caracter personal;
 • pentru realizarea obligatiilor legale ce incumba Organizatorului (cum ar fi obligatii financiare, arhivare, obligatii privind capacitatea de exercitiu);
 • pentru realizarea de imagini privind modul in care se desfasoara Evenimentul, in vederea documentarii acestuia, dar si pentru a asigura promovarea Evenimentului, in temeiul interesului legitim al Organizatorului;
 • pentru realizarea de analize, statistici privind succesul Evenimentului, apararea drepturilor si intereselor Organizatorului, precum si solutionarea altor sesizari in legatura cu derularea Evenimentului, in temeiul interesului legitim al Organizatorului;
 • pentru transmiterea de comunicari privind evenimentele ulterioare si activitatea ATSI, in temeiul consimtamantului dumneavoastra;

Atentie! Aveti posibilitatea de a va retrage acest consimtamant in orice moment. Retragerea va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor anterioare;

 • in masura in care ati incheiat separat un acord de utilizare a imaginii cu ATSI, datele dumneavoastra (in special imaginea) vor fi prelucrate in temeiul acelui contract privind utilizarea imaginii, avand in vedere si detaliile din prezentul document;
 • de asemenea, ATSI va prelucra datele cu caracter personal ale reprezentantilor/persoanelor de contact/angajatilor partenerilor (inclusiv sponsorii) Evenimentului, in temeiul interesului legitim de a asigura derularea relatiei contractuale cu respectivul partener in contextul Evenimentului.

Ce trebuie sa fac daca furnizez date apartinand altor persoane?

In cazul in care in cadrul Evenimentului veti furniza date cu caracter personal apartinand unor terte persoane (cum ar fi in situatia inscrierilor La Dublu, daca doriti sa completati cu numele coechipierului dummneavoastra), trebuie sa va asigurati ca ati comunicat respectivei persoane ce date veti furniza catre ATSI, continutul acestei Politici de confidentialitate, precum si daca este cazul, consimtamantul persoanei (de exemplu, daca alegeti sa bifati ca doriti sa primiti mesale privind evenimentele ulterioare derulate de ATSI).

Catre cine pot fi dezvaluite datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate in contextul Evenimentului pot fi divulgate catre urmatoarele categorii de destinatari:

 • partenerii ATSI implicati in derularea Evenimentului – toti partenerii care sunt trecuti pe site la categoria parteneri;
 • publicului in cazul imaginilor realizate in cadrul Evenimentului in scopurile descrise mai sus (inclusiv prin intermediul website-ului organizației și al evenimentului, retelelor de socializare – cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn);
 • consultant externi care sprijina ATSI in derularea activitatii cu respectarea prevederilor legale;
 • autoritatilor si institutiilor publice la solicitarea acestora sau cand exista un alt temei, cum ar fi o obligatie legala sau interesul legitim al Organizatorului.

Pe ce perioada vom pastra datele?

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pentru durata necesara realizarii scopurilor descrise mai sus, cel putin pe durata necesara pentru derularea Evenimentului. Datele pot fi pastrate si pe o perioada de timp mai mare, cum ar fi in cazul in care exista o obligatie legala (de ex., in cazul documentelor financiar-contabile justificative termenul de pastrare impus de lege este de 10 ani).

Daca v-ati exprimat acordul de a primi mesaje cu privire la evenimentele noastre ulterioare, datele vor fi prelucrate pana la retragerea consimtamantului sau pana la exercitarea dreptului de opozitie.

In situatia plangerilor dumneavoastra care vizeaza nerespectarea regulilor, Termenelor si conditiilor, incalcarea legislatiei (inclusiv cea specifica protectiei datelor cu caracter personal), datele vor fi pastrate, in principiu pe o perioada de 3-4 ani prin raportare la termenul de prescriptie. In cazul unor proceduri in care utilizarea acestor date este utila acest termen poate fi extins pana la finalizarea respectivelor proceduri (cum ar fi in cazul unui dosar de judecata).

In cazul imaginilor prelucrate potrivit Acordului de utilizare a imaginii incheiat separat cu ATSI, datele vor fi prelucrate pe durata prevazuta in acel contract.

 

Este obligatoriu sa furnizez datele?

Datele din formularul de inregistrare completat pentru participarea la Eveniment sunt necesare derularii relatiei contractuale (exprimata prin acceptarea Termenelor si conditiilor de inregistrare si participare). In lipsa acestora nu vom putea asigura inregistrarea si confirmarea participarii dumneavoastra la Eveniment.

De ce drepturi beneficiez potrivit legii?

In conditiile din legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor, in special potrivit RGPD, beneficiate de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces – dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, iar in caz afirmativ furnizarea de informatii privind detaliile prelucrarii (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil si perioada de stocare preconizata sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care va privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
 • dreptul la stergerea datelor – dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre potivele prevazute la art. 17 (1) RGPD (cum ar fi – atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate/prelucrate; va retrageti consimtamantul in baza caruia a avut loc prelucrarea si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate illegal; datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine operatorului) si cu respectarea celorlalte conditii;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: (i) se contesta exactitatea datelor de catre persoana vizata; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, insa persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta; (iv) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate, in cazul opozitiei acesteia;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care va privesc si pe care le-a furnizat operatorului in format structurat utilizat in mod corect si care poate fi citit automat si de a solicita transmiterea acestor date catre alt operator atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul consimtamamntului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
 • dreptul la opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor realizate in temeiul interesului legitim. Atunci cand prelucrarea datelor se face in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment;
 • dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe acesta, iar retragere va produce efecte pentru viitor fara a afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, cu exceptia cazurilor in care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislatiei aplicabile (art. 22 (2) RGPD). Atunci cand asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveti dreptul de a obtine informatii privind logica, consecintele si importanta acestora, precum si interventie umana;
 • dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd General Gheorghe Magheru 28 – 30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336) sau in fata instantelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informatii cu privire la modul in care ATSI prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la sediul din București, Piaţa Amzei nr. 10-22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, [email protected].